Lemon Yellow-White Cotton with Classic Stripes

Lemon Yellow-White Cotton with Classic Stripes