White Cotton with Mini-Palm Tree Print

White Cotton with Mini-Palm Tree Print